29 januari, 2018

De ontwikkeling van  het vakbekwaamheidsregister is in volle gang. Er worden via consultatierondes ontwikkelthema’s, met mogelijk onderliggende deelthema’s geformuleerd.  Het basisidee is dat medewerkers ontwikkelthema’s gaan kiezen die bijdragen aan hun persoonlijke, professionele beroepsontwikkeling. De gekozen ontwikkelthema’s zijn onder meer gericht op speerpunten binnen de wijkverpleging.  (bv Thema preventie; thema Advance Careplanning) Basis onder het vakbekwaamheidsregister zijn de CanMeds-rollen en de beroepsprofielen.