20 november, 2018

Zoals jullie waarschijnlijk gehoord hebben is in 2018 het Kwaliteitskader-wijkverpleging door de beroepsgroep opgesteld en door het Zorginstituut Nederland vastgesteld.

Voor de Wijk vindt het een belangrijk handelingskader voor de wijkverpleging. De komende periode wil Voor de wijk gebruiken om met leden in gesprek te gaan wat ervoor nodig is om deze inhoud handen en voeten te geven in de dagelijkse praktijk.