29 augustus, 2018

Zoals jullie waarschijnlijk gehoord hebben is dit jaar het kwaliteitskader wijkverpleging door de beroepsgroep opgesteld en door het Zorginstituut Nederland vastgesteld.

Voor de Wijk vindt het een belangrijk visie document, het fundament onder wijkverpleging. De komende periode wil Voor de wijk gebruiken om met leden in gesprek te gaan wat er voor nodig is om deze inhoud handen en voeten te geven in de dagelijkse praktijk.